علیرضا کریمی

پژوهشگر هنر

پژوهشگر هنر

علیرضا کریمی

Alireza karimi
Resercher in Islamic Art & Iranian Painting
Phd Student of The comparative and analytical history of Islamic art in Shahed University
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
ORCID:0000-0002-0235-0069

کلمات کلیدی


- برگزاری نمایشگاه طراحی و نقاشی انفرادی با عنوان «خاطره دیروز و امروز» در نگارخانه سوره حوزه هنری البرز - کرج (آبان 1389)

- طراحی لوگوی جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز - 1390

- شرکت در نمایشگاه گروهی نخستین جشنواره تجسمی بسیج هنرمندان تهران و البرز - نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز - اسفند 1393

- اخذ مدرک مهارت نقاشی روی پارچه از سازمان فنی و حرفه ای کشور - کرج - آذر 1382

- اخذ مدرک مهارت عکاسی از سازمان فنی و حرفه ای کشور - کرج - شهریور 1383

- فراگیری طراحی تخصصی در دانشگاه تهران - دانشکده هنرهای زیبا - تیر 1381 لغایت آبان 1382

- فراگیری طراحی و نقاشی در هنرکده استاد اسماعیل عسگری - 1371 لغایت 1378