علیرضا کریمی

پژوهشگر هنر

پژوهشگر هنر

علیرضا کریمی

Alireza karimi
Resercher in Islamic Art & Iranian Painting
Phd Student of The comparative and analytical history of Islamic art in Shahed University
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
ORCID:0000-0002-0235-0069

کلمات کلیدی
پیوندها

·         سخنرانی با عنوان «مطالعه مضامین رضوی موجود در آثار هنر اسلامی؛ از ضرورت تا کیفیت ظهور» در محل موزه مرکزی آستان قدس رضوی؛ همزمان با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی؛ دوشنبه 31 اردیبهشت 1397؛

·         سخنرانی با عنوان «سبک­شناسی در تاریخ­نگاری نقّاشی ایرانی؛ قاجار تا معاصر» در قطب علمی شاهنامه و فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردسی مشهد با حضور دکتر محمدجعفر یاحقّی: شنبه 8 اردیبهشت 1397؛

·         سخنرانی با عنوان «فرهنگ رضوی: از تعریف تا کیفیت ظهور در هنر اسلامی» در نشست تخصصی «تجلّی تشیع در هنر اسلامی و جایگاه آن در حرم مطهر رضوی»؛ سالن کنفرانس شیخ طوسی بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی، به میزبانی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی، مورخ چهارشنبه 20 دی 1396؛

·         مصاحبه برای نخستین جشنواره طراحی پوستر پیام­های تصویری پیشگیری اولیه از اعتیاد؛ مشهد، خبرگزاری ایسنا (خراسان)، 27/10/1394؛

·         مصاحبه پیرامون کیفیت برگزاری «همایش ملّی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی»، رادیو فرهنگ (برنامه کوبه)، 27 تیر 1394؛

·          سخنرانی حول نقد و بررسی کتب  منتشر شده درباره کتیبه های مسجد گوهرشاد: کتاب شاهکارهای هنری در مجموعه آستان قدس رضوی، کتیبه های مسجد گوهرشاد نوشته مهدی صحراگرد و کتاب کتیبه های تیموری در خراسان نوشته سیدمحسن موسوی، طی سخنرانی در تالار شیخ طوسی بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی به دعوت از گروه دایره المعارف 28 خرداد 1393؛

·        گفتگو و مصاحبه رادیو البرز، در برنامه «هنر در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» اردیبهشت و خرداد 1390