طرح درس

طرح درس

 

طرح درس های آموزشی:

آشنایی با هنر در تاریخ (1) -  دریافت فایل

آشنایی با هنر در تاریخ (2) - دریافت فایل

روش تحقیق در هنرهای تجسمی - دریافت فایل

تاریخ عمومی نقاشی (2) - دریافت فایل

آشنایی با دیوارنگاری در ایران - دریافت فایل

تجزیه و تحلیل آثار نقاشی - دریافت فایل

نقاشی معاصر ایران - دریافت فایل

سمینار مباحث بین رشته ای - دریافت فایلعلیرضا کریمی

Alireza karimi
Art Researcher
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
Instagram:Alirezakarimi.art
ORCID:0000-0002-0235-0069

دسته‌بندی
کلمات کلیدی
پیوندها