علیرضا کریمی

پژوهشگر هنر

مباحث درس حکمت هنر اسلامی

سلام و درود

 مباحث مربوط به درس حکمت هنر اسلامی با هدف مطالعه کلاسی به شرح است:

1) مقاله ارتباط هنر و معنویت اسلامی - نوشته سیدحسین نصر (برگرفته از کتاب هنر و معنویت اسلامی نشر حکمت)  دریافت

2) مبحث ریشه تعاریف هنر - نوشته اسماعیل بنی اردلان (برگرفته از کتاب معرفت شناسی آثار صناعی نشر سوره مهر) دریافت

3) مبحث واژه شناسی حکمت (برگرفته شده از کتاب حکمت هنر اسلامی نشر سمت) دریافت

4) مقاله نور و رنگ در نگارگری ایرانی و معماری اسلامی (نوشته: رحیم خوش نظر و محمدعلی رجبی)  دریافت

5) عالم خیال و مفهوم فضا در مینیاتور ایرانی (نوشته سیدحسین نصر) دریافت

6) نسبت فتوت نامه و هنر دریافت

7) سلسله مراتب محرمیت در مساجد ایرانی دریافت

8) سنت و هنر سنتی دریافت

9) خیال و مثال در آراء امام محمد غزالی دریافت

Alireza karimi
Art Researcher
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
Instagram:Alirezakarimi.art
ORCID:0000-0002-0235-0069
کلمات کلیدی
پیوندهای مفید
Designed By Erfan Powered by Bayan