علیرضا کریمی

پژوهشگر هنر

عضویت ها

 

  • دانشکده علوم پزشکی نیشابور – عضو هیئت تحریریه مجله علمی تخصصی سیب فیروزه­ای (هنر و سلامت)؛ (بهار 1398 تا بهار 1399)
  • صندوق اعتباری هنر – عضو گروه نقاشی (28/04/1393 تاکنون)
  • انجمن علمی هنر اسلامی ایران – عضو هیئت مؤسس (آذر 1391 تاکنون) ؛
  • مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد – عضو هیئت علمی گروه نقّاشی (مهر 1391 لغایت اسفند 1398)
  • انجمن علمی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – عضو هیئت مدیره (بهمن 1387 تا شهریور 1390)؛
  •  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز – عضو شورای پژوهشی (شهریور 1390 تا بهار 1391)؛
  • فرمانداری ویژه شهر کرج – عضو گروه مشاوران جوان و اتاق فکر (مهر 1390 تا آذر 1390)؛
  • مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر - عضو افتخاری رشته نقاشی (اردیبهشت 1389 تاکنون)؛
Alireza karimi
Art Researcher
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
Instagram:Alirezakarimi.art
ORCID:0000-0002-0235-0069
کلمات کلیدی
پیوندهای مفید
Designed By Erfan Powered by Bayan