راهنمای پایان نامه

راهنمای پایان نامه

 • کارشناسی ارشد- «معرفی و تحلیل قابلیت های کاربرد پتینه در بازتولید سفال نیشابور قرن (6-3 هجری قمری) با هدف تبیین شیوه ای نوین»؛ دانشجو: خدیجه مروی؛ مؤسسه آموزش عالی فردوس، اسفند 1401؛
 • کارشناسی ارشد- «تحلیل زیبایی‌شناختی عکاسی زیارت امام رضا ع در محیط عکاسخانه دهه 20 تا 70»، دانشجو: ملیحه خزیمه، مؤسسه آموزش عالی فردوس، 12 اسفند 1400؛
 • کارشناسی ارشد- «تحلیل نشانه­شناختی نقش­مایه­های سفال شوش»، دانشجو: فاطمه دشمیر، مؤسسه آموزش عالی فردوس، 28 دی 1400؛
 • کارشناسی ارشد- «تبیین نوگرایی در آثار نگارگران معاصر خراسان با مطالعه موردی آثار حسین رزاقی و رضا مهدوی»، دانشجو: امیرعباس هاشمی، مؤسسه آموزش عالی فردوس، زمستان 1398؛
 • کارشناسی ارشد- «تحلیل تطبیقی نقوش هندسی و گیاهی به کار رفته در شمعدان­های فلزی عصر سلجوقی مطالعه موردی آثار موجود در بخش هنر اسلامی موزه ملی ایران»، دانشجو: فاطمه منظری خواه، موسسه آموزش عالی فردوس، شهریور 1398؛
 • کارشناسی ارشد- «تحلیل تطبیقی نقش فرشته در نقّاشی­های معراج حضرت محمّد (ص) در دوره­های تیموری و صفوی»، دانشجو: اعظم محسنی، رشته: نقّاشی، مؤسسه آموزش عالی فردوس، زمستان 1397؛
 • کارشناسی ارشد- «تحلیل تطبیقی جلدهای قرآنی دوره­های تیموری و صفوی»، دانشجو: مریم محسنی، رشته: نقّاشی، مؤسسه آموزش عالی فردوس، زمستان 1397؛
 • کارشناسی ارشد- «سبک­شناسی پرده­نگاری دوره افشاریه»؛ دانشجو: عبدالوهاب اصغرزاده شبستری؛ رشته: نقّاشی؛ مؤسسه آموزش عالی فردوس؛ تابستان 1397
 • کارشناسی ارشد- «تحلیل تطبیقی رابطه متن و تصویر در نگاره های تغزلی شاهنامه بایسنغری و طهماسبی با تأکید بر نگاره­های زال و رودابه و اردشیر و گلنار»؛ دانشجو: مهدیه فائقی؛ مؤسسه آموزش عالی فردوس؛ تابستان 1397؛
 • کارشناسی ارشد - «تحلیل تطبیقی حرکت بصری در نگاره­های رزمی شاهنامه بایسنغری و شاهنامه طهماسبی»؛ دانشجو: ندا محمدی؛ رشته ارتباط تصویری؛ مؤسسه آموزش عالی فردوس؛ زمستان 1396؛
 • کارشناسی ارشد - «بررسی تبلیغات محیطی مشهد با توجه به شاخص­های پایتخت معنوی ایران»؛ دانشجو: سمیرا حمیدی­پور؛ رشته ارتباط تصویری؛ مؤسسه آموزش عالی فردوس؛ زمستان 1395؛
 • کارشناسی ارشد - «مطالعه طراحی هویت سازمانی موزه های تاریخی فارس و خوزستان (مطالعه موردی: شوش)»؛ دانشجو: سارا ذبیح، رشته ارتباط تصویری، مؤسسه آموزش عالی فردوس، زمستان 1394؛
 • کارشناسی ارشد - «مطالعه تطبیقی مفهوم درخت در آیات برگزیده قرآن و تورات و ظرفیت­های تصویرسازی آن»، دانشجو: زهره علیزاده، رشته ارتباط تصویری، مؤسسه آموزش عالی فردوس، تابستان 1394؛
 • کارشناسی ارشد - «ظرفیت­های تصویرگری داستان­های غنایی موسیقی شمال خراسان»، دانشجو: حمیده محسن­پور، رشته ارتباط تصویری، مؤسسه آموزش عالی فردوس، پاییز 1393؛
 • کارشناسی ارشد - «بررسی ظرفیت­های کاربردی آرایه­های ادبی در ارتباط تصویری»، دانشجو: سیده فاطمه کاظمی زاده، رشته ارتباط تصویری، مؤسسه آموزش عالی فردوس، پاییز 1393؛


علیرضا کریمی

Alireza karimi
Art Researcher
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
Instagram:Alirezakarimi.art
ORCID:0000-0002-0235-0069

دسته‌بندی
کلمات کلیدی
پیوندها